Privacybeleid

Stichting The Mary Kee Country Company / VOF Joop & Marijke.

Over ons privacybeleid

Stichting The Mary Kee Country Company / VOF Joop & Marijke vinden dat uw privacy een fundamenteel en persoonlijk recht is. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites:
www.changeofkey.nl 
www.changeofkey.com
www.marykee.com
www.marykee.nl
www.muzikaaltheateraanhuis.nl
www.maluhia.nl  
En de daarop ontsloten dienstverlening van Change of Key/Muzikaal Theater aan Huis/Maluhia Uitvaartmuziek. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@marykee.com

Welke gegevens slaan wij zelf op?

Op voornoemde websites stelt u via contactformulier persoonlijke gegevens (Naam, e-mail, telefoon, uw vraag) tot onze beschikking, zodat wij voor u een voorstel kunnen maken. Het kan ook zijn dat u ons telefonisch, via e-mail, post of in een persoonlijk gesprek gegevens doet toekomen. In geval u ons een opdracht geeft, ontvangen wij van u factureergegevens en adresgegevens over de locatie, contactpersoon en telefoonnummers.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Uw gegevens hebben wij nodig om met u te communiceren over uw vraag en/of opdracht en tevens om uw opdracht uit te voeren.

Met wie delen we uw gegevens?

We delen uw gegevens met SAAC Administratie kantoor die voor ons de jaarrekening opmaakt. Wij verstrekken verder aan derden uw gegevens niet, tenzij er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld bij fiscaal of strafrechtelijk onderzoek.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene het recht om uw gegevens in te zien, te (laten) wijzigen of te verwijderen. U kunt een (vergeet)verzoek via e-mail daartoe doen aan info@marykee.com

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft, neemt u contact op met info@marykee.com voor privacyzaken. In geval er voor u geen bevredigende oplossing komt, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT:
Stichting The Mary Kee Country Company
Gouda – The Netherlands
Tel: +31 654 918 147
Email: info@marykee.com

Direct op de hoogte blijven?
Stuur ons een mailtje o.v.v. NIEUWSBRIEF.